Deze website is opgericht door inwoners uit Klundert met als doel:

  • Een overzicht te bieden met activiteiten die in Klundert georganiseerd worden
  • Inwoners van Klundert te betrekken bij de boven genoemde activiteiten en verenigingen
  • Achtergrondinformatie zoals contactgegevens, openingstijden te bieden van organisaties, winkels en verenigingen in Klundert
  • Gasten & toeristen informatie bieden over de recreatiemogelijkheden in Klundert
  • Wij willen ook speciaal aandacht hebben voor senioren, die het vaak lastig vinden om te ‘internetten’, dit gaan we doen door indeKlundert.nl senioren-bijeenkomsten die georganiseerd gaan worden

In onze officiële statuten staat:
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het promoten van
activiteiten in Klundert alsmede door het organiseren van evenementen in de
plaats Klundert en het houden van bijeenkomsten ten behoeve van de inwoners
van de plaats Klundert alsmede het bereiken van de doelgroep door middel van het
aanbieden van een digitaal platform middels een website.